Καλώς ήλθατε στον οδηγό αναζήτησης καταστημάτων και ελεύθερων επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά, ένας οδηγός επαγγελματιών χωρισμένος ανά περιοχή και ανά οδό. Ο οδηγός ενημερώνεται καθημερινά με νέες εγγραφές.
   
 

Όροι Αποποίησης
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν να προχωρήσετε σε καταχώρηση καταστήματος (δωρεάν ή με πληρωμή):

Η υπηρεσία σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμη. Μεταξύ των κανόνων που ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ισχύουν στο otithess.gr, είναι: Δεν παρέχονται εγγυήσεις ότι η υπηρεσία θα καλύπτει πάντοτε και όλες τις απαιτήσεις των χρηστών, ούτε ότι θα παρέχεται άνευ διακοπής, έγκαιρα και αλάνθαστη. Το otithess.gr δεν αναγνωρίζει ούτε αναλαμβάνει οποιεσδήποτε ευθύνες σχετικά με το περιεχόμενο των καταστημάτων που παρουσιάζει ούτε και τυχόν άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν εξαιτίας ανακριβών πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτά.

Το otithess.gr δεν ενεργεί ως Μεσάζων, ούτε συμμετέχει καθ' οποιονδήποτε τρόπο σε συναλλαγές ή δοσοληψίες που ενδεχομένως συνάπτονται μεταξύ των χρηστών του. Σε περιπτώσεις διαφωνίας ή διαμάχης μεταξύ χρηστών, το otithess.gr δεν έχει ουδεμία υποχρέωση ανάμειξης. Τα αρχεία με κατατιθέμενες καταχωρήσεις (κείμενο, εικόνα ή/και ηχητικό αρχείο) παραλαμβάνονται και εμφανίζονται στο διαδίκτυο -Internet για κάποιο χρονικό διάστημα. Πριν από κάθε κείμενο αγγελίας πρέπει απαραιτήτως να νοείται η φράση "Παρελήφθη η ακόλουθη καταχώρηση, ..." Την ευθύνη να διερευνήσει αν και κατά πόσο το κείμενο ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα, φέρει αποκλειστικώς ο χρήστης ο οποίος αντλεί πληροφορίες μέσα από το ευρετήριο.

Το otithess.gr δεν επιθυμεί και δεν δύναται να ελέγξει τη συμπεριφορά των χρηστών του. Αρκετές φορές δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν τα προσωπικά τους είναι αληθή ή όχι. Κατά συνέπεια δεν έχει την παραμικρή ιδέα, αν οι συμμετέχοντες θα εκπληρώσουν κατά τη συναλλαγή τα όσα έχουν υποσχεθεί ή περιγράψει. Το otithess.gr επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για νόνιμους σκοπούς. Ενταμίευση σ' αυτό πληροφοριών κάθε μορφής που παραβιάζουν την ισχύουσα Ελληνική, νομοθεσία, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή της διεθνούς, απαγορεύεται. Το otithess.gr διατηρεί πλήρως το δικαίωμά του να απορρίπτει κατά την ελεύθερη βούλησή του και χωρίς καμμιά περεταίρω ενημέρωση τον χρήστη, καταχωρήσεις (κείμενα, εικόνες ή/και ηχητικά αρχεία) που κατά την κρίση του: α) Είναι προσβλητικές ή υποβολιμαίες, β) Θίγουν βάναυσα τη δημόσια αιδώ ή, οφθαλμοφανώς είναι παραπλανητικές. γ) Θα μπορούσαν να εκληφθούν (με την κοινή λογική) ως περιέχουσες ταπεινωτικούς ή εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς, ρατσιστικά προσβλητικά συνθήματα και επίθετα, εθνικιστικές, θρησκευτικές εκφράσεις μίσους και ύβρεων. δ) Φωτογραφίες με σκληρό πορνό περιεχόμενο, σόλο γεννητικά όργανα ή παρά φύση σχέσεις, δεν γίνονται αποδεκτές.

Στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης του αριθμού των απορριπτομένων καταστημάτων, το otithess.gr ενίοτε μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή τμημάτων κειμένου μιας καταχώρησης, καθώς επίσης σε επεξεργασία (διόρθωση) των αποστελλομένων αρχείων φωτογραφίας. Εφόσον ο χρήστης που εκανε την καταχώρηση, διαφωνεί με τις τροποποιήσεις, τότε δύναται να ζητήσει την πλήρη διαγραφή της συγκεκριμένης καταχώρησης.

Το otithess.gr διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του εναντίον ατόμων που τυχόν θα το χρησιμοποιήσουν κακόβουλα. Επανειλημμένη και πολλαπλή καταχώρηση της "ίδιας" καταχώρησης στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες επιτρέπεται. Ως "ίδιες" θεωρούνται καταχωρήσεις των οποίων το περιεχόμενο αποτελείται από τους ίδιους χαρακτήρες σε ποσοστό 60% και άνω. Δεν εμφανίζονται καθόλου καταχωρήσεις που δεν συνοδεύονται από ένα τουλάχιστον εκ των εξής: Α) έγκυρο τηλέφωνο για συνεννόηση, Β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email, Γ) διεύθυνση άλλου ιστοσημείου (website URL).

Πριν προχωρήσετε σε καταχώρηση, θεωρείται ότι διαβάσατε τους παραπάνω όρους και ότι τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα, άλλως παρακαλείσθε να μη χρησιμοποιήσετε το ευρετήριο. Αποδέχεσθε ότι συμμετέχετε στην υπηρεσία αυτή με δικό σας αποκλειστικό ρίσκο, "καθ' όν τρόπο και όταν είναι διαθέσιμη". Επίσης ότι εξουσιοδοτείτε το otithess.gr να τροποποιεί την κατηγορία ή τη γεωγραφική τοποθεσία της καταχώρησής σας, εφόσον θεωρεί ότι αυτό ταιριάζει περισσότερο στο περιεχόμενό της. Μέσο χρονικό διάστημα ώσπου να γίνει αποδεκτή μια εγγραφή είναι περίπου 48 ώρες (και πάντως λιγότερο από 3 μέρες).Η προστασία και τήρηση των παραπάνω όρων επαφίεται στους Χρήστες. www.otithess.gr

 
     
  Προφίλ : Διαφήμιση : Επικοινωνία : Όροι χρήσης : Αρχική σελίδα
Προσθήκη στα αγαπημένα 
 
Κάντε το otithess.gr αρχική σελίδα 
 
 
Copyright © 2005 - 2012 savvas.net.gr